شبیه سازی بهره برداری از سیستم های قدرت

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنید

تمامی مقالات بهره برداری از سیستم های قدرت در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند


به منظور دریافت مقاله و یا شبیه سازی, کد مورد نظر را به همراه ایمیل خود از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام ارسال کنید:


         

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

downloadAn Efficient Algorithm to Find Optimal Economic Load Dispatch for Plants having Discontinuous Fuel Cost Functions

کد:OP1

یک الگوریتم کارآمد برای یافتن مطلوب پخش بار اقتصادی برای نصب و داشتن توابع هزینه سوخت ناپیوستهQuadratic Programming Solution to Emission and Economic Dispatch Problems

کد:OP2

راه حل های درجه دوم برنامه ریزی برای مشکلات نشر و اقتصاد پخش بارتخصیص بهینه توان راکتیو با تاکید بر پایداری ولتاژ با استفاده از الگوریتم PSO

 

کد:OP3Intentional islanding using a new algorithm based on ant search mechanism

کد:OP4

جزیره سازی ارادی با استفاده از یک الگوریتم جدید مبتنی در مکانیسم جستجو مورچهPower Distribution of Wind Diesel Generator in Isolated Network

کد:OP5

توزیع توان از  ژنراتور باد دیزل در شبکه جدا شدهPower Flow Comparisons in a Transmission Line with UPFC and SSSCs Devices

کد:OP6

مقایسه پخش بار در یک خط انتقال با UPFC و دستگاه SSSCsTRANSIENT STABILITY ANALYSIS AND ENHANCEMENT OF IEEE- 9 BUS SYSTEM

کد:OP7

بهبود و تحلیل پایداری گذرا سیستم  IEEE- 9 باسهTRANSIENT STABILITY ANALYSIS AND ENHANCEMENT OF IEEE- 14 BUS Electric Power System

کد:OP8

بهبود و تحلیل پایداری گذرا  سیستم های قدرت الکتریکی IEEE- ۱۴ باسهStatic VAR Compensation Technique for IEEE 14-bus System

کد:OP9

تکنیک جبران استاتیکی وار برای سیستم IEEE-14 باسهSensitivity Analysis for the IEEE 30 Bus System using Load-Flow Studies

کد:OP10

بهبود و تحلیل پایداری گذرا سیستم  IEEE- ۳۰ باسهA combination of genetic algorithm and particle swarm optimization for optimal DG location and sizing in distribution systems

کد:OP11

ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات برای محل بهینه DG و تغییر اندازه در سیستم های توزیعgenetic algorithm based voltage regulator placement in unbalanced radial distribution systems

کد:OP12

الگوریتم ژنتیک بز اساس قرار دادن تنظیم کننده ولتاژ در سیستم های توزیع شعاعی نامتعادلVoltage Stability in Power system Using STATCOM

کد:OP13

پایداری ولتاژ در سیستم قدرت با استفاده از STATCOMPOWER FLOW ANALYSIS OF THREE PHASE UNBALANCED RADIAL DISTRIBUTION SYSTEM

کد:OP14

تجزیه و تحلیل پخش توان سه فاز  سیستم توزیع شعاعی نامتعادلDetermining the Optimal Location and Sizing of Distributed Generation Unit using Plant Growth Simulation Algorithm in a Radial Distribution Network

کد:OP15

تعیین بهینه مکان و اندازه واحد تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم شبیه ساز رشد گیاه در یک شبکه توزیع شعاعیA method for placement of distributed generation (DG) units using particle swarm optimization

کد:OP16

روش برای پیدا کردن مکان مناسب واحد  تولید پراکنده (DG) با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذراتA Binary Particle Swarm Optimization for Optimal Placement and Sizing of Capacitor Banks in Radial Distribution Feeders with Distorted Substation Voltages

کد:OP17

بهینه سازی ازدحام ذرات باینری برای جایابی و اندازه یابی بهینه بانک های خازن  در فیدر های توزیع شعاعی با ولتاژ پست برق همراه اعوجاجOPTIMAL CAPACITOR PLACEMENT ON RADIAL DISTRIBUTION FEEDERS IN PRESENCE OF NONLINEAR LOADS USING BINARY PARTICLE SWARM OPTIMIZATION

کد:OP18

جایابی بهینه خازن در فیدر توزیع شعاعی در حضور بارهای غیر خطی با استفاده از ذرات بهینه سازی ازدحام باینریPower Loss Minimization in Distribution System Using Network Reconfiguration in the Presence of Distributed Generation

کد:OP19

تلفات توان به حداقل رساندن در سیستم توزیع با استفاده از شبکه بازآرایی در حضور تولید پراکندهArtificial Immune System Based Machine Learning for Voltage Stability Prediction in Power System

کد:OP20

سیستم ایمنی مصنوعی مبتنی بر آموزشماشینی برای پیش بینی پایداری ولتاژ در سیستم های قدرتCombination of Optimal Conductor Selection and Capacitor Placement in Radial Distribution Systems for Productivity Improvement Using Genetic Algorithm

کد:OP21

ترکیب بهینه انتخاب هادی و جایابی خازن در شبکه های توزیع شعاعی برای بهبود بهره وری با استفاده از الگوریتم ژنتیکOpen Data IEEE Test Systems Implemented in Simpower Systems for Education and Research in Power Grid Dynamics and Control

کد:OP22

سیستم های تست IEEE داده باز اجرا شده در Simpowersystems برای آموزش و پژوهش در دینامیک و کنترل شبکه برقThe Correct Method of Calculating Energy Savings to Justify Adjustable-Frequency Drives on Pumps

کد:OP23

روش صحیح محاسبه انرژی صرفه جوئی شده برای توجیه درایو قابل تنظیم فرکانس در پمپCausal Modeling of Gene Regulatory Network

کد:OP24

 علی مدلسازی تنظیم مقررات شبکه GeneMulti-objective differential evolution with adaptive Cauchy mutation for short-term multi-objective optimal hydro-thermal scheduling

کد:OP25

 تکامل تفاضلی چند-منظوره با جهش در معادلات کوشی تطبیقی برای برنامه ریزی چند-هدفه کوتاه-مدت بهینه آبیحرارتیECONOMIC DISPATCH ALGORITHMS FOR THERMAL UNIT SYSTEM INVOLVING COMBINED CYCLE UNITS

کد:OP26

الگوریتم پخش بار اقتصادی برای سیستم واحد حرارتی شامل واحدهای سیکل ترکیبیPlanning of power systems with distributed generation and storage

کد:OP27

برنامه ریزی سیستم های قدرت با تولید پراکنده و ذخیره سازیAn Improved Binary Particle Swarm Optimization forUnit Commitment Problem

کد:OP28

برنامه ریزی مشارکت واحدها با استفاده از الگوریتم PSOHybrid PSO–SQP for economic dispatch with valve-point effect

کد:OP29

PSO-SQP ترکیبی برای توزیع اقتصادی با اثر محل- دریچهشبیه سازی الگوریتم در متلب٬ شبیه سازی بهره برداری از سیستم های قدرت٬ شبیه سازی بهره برداری در matlab٬ شبیه سازی بهره برداری در متلب٬ شبیه سازی مقالات برق قدرت برای بهره برداری٬ شبیه سازی مقالات برق قدرت برای درس بهره برداری٬ شبیه سازی مقاله برای برق قدرت برای درس بهره برداری٬ شبیه سازی مقاله برق قدرت برای درس بهره برداری٬ شبیه سازی و ترجمه بهره بردا٬ شبیه سازی و ترجمه بهره بردای٬ فروش شبیه سازی مقالات برای برق قدرت برای درس بهره برداری با متلب٬ فروش شبیه سازی مقالات برق قدرت برای بهره برداری با متلب٬ فروش شبیه سازی مقالات برق قدرت برای درس بهره برداری٬ فروش شبیه سازی مقاله برای برق قدرت برای بهره برداری٬ فروش شبیه سازی مقاله برق قدرت برای درس بهره برداری٬ فروش پروژه شبیه سازی مقالات برق قدرت برای بهره برداری٬ فروش پروژه شبیه سازی مقاله برای برق قدرت برای بهره برداری، پروژه آماده بهره برداری، فروش پروژه آماده بهره برداری، پروژه شبیه سازی بهره برداری، پروژه آماده شبیه سازی بهره برداری، پروژه آماده شبیه سازی مطلب بهره برداری،  پروژه آماده شبیه سازی متلب بهره برداری،

شبیه سازی الگوریتم در متلب٬ شبیه سازی بهره برداری از سیستم های قدرت٬ شبیه سازی بهره برداری در matlab٬ شبیه سازی بهره برداری در متلب٬ شبیه سازی مقالات برق قدرت برای بهره برداری٬ شبیه سازی مقالات برق قدرت برای درس بهره برداری٬ شبیه سازی مقاله برای برق قدرت برای درس بهره برداری٬ شبیه سازی مقاله برق قدرت برای درس بهره برداری٬ شبیه سازی و ترجمه بهره بردا٬ شبیه سازی و ترجمه بهره بردای٬ فروش شبیه سازی مقالات برای برق قدرت برای درس بهره برداری با متلب٬ فروش شبیه سازی مقالات برق قدرت برای بهره برداری با متلب٬ فروش شبیه سازی مقالات برق قدرت برای درس بهره برداری٬ فروش شبیه سازی مقاله برای برق قدرت برای بهره برداری٬ فروش شبیه سازی مقاله برق قدرت برای درس بهره برداری٬ فروش پروژه شبیه سازی مقالات برق قدرت برای بهره برداری٬ فروش پروژه شبیه سازی مقاله برای برق قدرت برای بهره برداری، پروژه آماده بهره برداری، فروش پروژه آماده بهره برداری، پروژه شبیه سازی بهره برداری، پروژه آماده شبیه سازی بهره برداری، پروژه آماده شبیه سازی مطلب بهره برداری،  پروژه آماده شبیه سازی متلب بهره برداری،