حفاظت خط انتقال HVDC مبتنی بر توان حالت گذرا

حفاظت خط انتقال HVDC مبتنی بر توان حالت گذرا

نام مقاله به فارسی:

نام مقاله به انگلیسی:

حفاظت خط انتقال HVDC مبتنی بر توان حالت گذرا

حفاظت خط انتقال HVDC مبتنی بر توان حالت گذرا

حفاظت خط انتقال HVDC مبتنی بر توان حالت گذرا

Abstract:

This paper presents a new protection method for High Voltage Direct Current (HVDC) system based on transient power. Behavior of the HVDC system during fault is studied. Variation of transient power and the relation between various parameters of the line are analyzed during each fault. Based on that the protection principle is developed. Transient power is obtained by measuring the voltage and current at the two terminals of the line. Identification of internal and external faults as well as location of DC lone fault can be done correctly and quickly from transient power. The test system is modeled using MATLAB – SIMULINK based on first CIGRE HVDC benchmark system.

Keywords:High voltage direct current transmission, transients, fault location and identification

Introduction:

With the ever increasing demand for electrical power, there is a need for increased power transmission capacity over long distances. Implementing the increased power generation into an existing power system is a challenge for the AC networks. To overcome this challenge, increased interconnection of load centers with the use of high voltage direct current ( HVDC) has been proposed as an efficient and economical solution. The HVDC transmission system has obvious advantages in long-distance bulk power transmission and interconnection between bulk HVAC systems [1]. Most HVDC lines are used for transmission of power over long distance, inevitably passing through complex terrain and operating under harsh weather conditions. Therefore, faults frequently occur on the line which is a major cause of HVDC outages. Presently, traveling-wave-based protection and voltage derivative protection

نوع مقالهژورنال ELSEVIER
سال ارائه۲۰۱۶
گزارش کاردارد
شبیه سازیدر محیط MATLAB

جهت مشاهده خروجی های شبیه سازی و خرید شبیه سازی . گزارش کار این مقاله بر روی این لینک کلیک فرمایید

 

حفاظت خط انتقال HVDC مبتنی بر توان حالت گذرا  HVDC Transmission Line Protection Based on Transient Power  توان حالت گذرا  HVDC Transmission Line  حفاظت خط انتقال  Transmission Line Protection  خط انتقال HVDC  سیمولینک متلب  Transient Power  شبیه سازی مقاله رله و حفاظت  MATLAB – SIMULINK  شبیه سازی مقاله حفاظت سیستم قدرت  CIGRE HVDC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.