شبیه سازی مقاله Continuous wavelet transform for ferroresonance phenomena in electric power systems

شبیه سازی مقاله Continuous wavelet transform for ferroresonance phenomena in electric power systems

ترجمه فارسی مقاله پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان

ترجمه نام مقاله به فارسی:

ترجمه نام مقاله به انگلیسی:

پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان

پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان

پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان

خلاصه مقاله:

چکیده یک متودولوژی پیکربندی مجدد سیستم توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان در این مقاله توسعه یافته است. مدل‌های قابلیت اطمینان احتمالی به منظور ارزیابی در نقاط بار استفاده شده‌اند. یک الگوریتم برای یافتن کمترین کات‌ست‌ها برای پیدا کردن مجموعه‌ی حداقل از تجهیزات که بین فیدر و هر نقطه‌ی بار خاص ظاهر می‌شوند استفاده شده است. وضعیت بهینه‌ی سوئیچ‌ها به منظور بیشینه کردن قابلیت اطمینان و کمینه کردن تلفات توان حقیقی توسط یک الگوریتم جستجوی بر اساس بهینه سازی تجمع ذرات باینری یافت می‌شود. موثر بودن متودولوژی پیشنهاد شده بر روی یک سیستم توزیع شعاعی ۳۳-باس و یک ۱۲۳-باس نشان داده شده است.

سال ارائه۲۰۱۲ IEEE TRANSACTIONS
گزارش کاردارد
ترجمهدارد
پاورپوینتدارد
شبیه سازیmfile MATLABپیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان  ,  Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss   ,  شبیه سازی مقاله پیکربندی مجدد سیستم‌های توزیع قدرت با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان و تلفات توان  ,  شبیه سازی مقاله  Reconfiguration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss   ,شبیه سازی مقاله قابلیت اطمینان, شبیه سازی مقاله رله و حفاظت با matlab  شبیه سازی مقاله قابلیت اطمینان

سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب سایت ematlab.com سایت ایمتلب

شبیه سازی مقاله Directional overcurrent relay coordination consideringnon-standardized time curves

شبیه سازی مقاله Directional overcurrent relay coordination consideringnon-standardized time curves

ترجمه فارسی مقاله  هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد

ترجمه نام مقاله به فارسی:

ترجمه نام مقاله به انگلیسی:

هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد

هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد

هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد

چکیده

چکیده – در این مقاله، هماهنگی رله اضافه جریان جهت دار با توجه به بیش از یک سطح از جریان اتصال کوتاه و منحنی های زمانی معکوس غیر استاندارد انجام می شود. یک الگوریتم ژنتیک پیشنهاد شد و توانایی دستیابی به تنظیمات حفاظتی مناسب در زمان معقول نشان داده شد. الگوریتم منحنی زمانی خاصی را برای هر رله طراحی می کند که بدون آسیب رساندن به سازگاری منحنی ها باعث بهبود نتایج فرایند هماهنگی می شود.

In this work, a directional overcurrent relay coordination is carried out considering more than one level of short-circuit current and non-standardized inverse time curves. A genetic algorithm is proposed and shown capable of obtaining adequate protection settings in a reasonable time. The algorithm designs a specific time curve for each relay, improving the results of the coordination process without compromising the compatibility of the curves.

سال ارائهELSEVIER 2015
گزارش کارندارد
ترجمهدارد
پاورپوینتندارد
شبیه سازیداردبرای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدشبیه سازی مقاله Directional overcurrent relay coordination consideringnon-standardized time curves هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد   Directional overcurrent relay coordination consideringnon-standardized time curves   شبیه سازی مقاله  هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استاندارد  شبیه سازی مقاله  Directional overcurrent relay coordination consideringnon-standardized time curves  شبیه سازی مقاله توزیع سیستم های قدرت از سیستم قدرت شبیه سازی مقاله فروش پروژه آماده رله و حفاظت فروش پروژه آماده رله و حفاظت فروش پروژه آماده رله و حفاظت

سایت simulinkpaper.com سایت ایمتلب سایت simulinkpaper.com سایت ایمتلب سایت simulinkpaper.com سایت ایمتلب سایت simulinkpaper.com سایت ایمتلب سایت simulinkpaper.com سایت ایمتلب

شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب (Relays and protection) (Matlab) به همراه گزارش کار(Relays and protection)(شبیه سازی مقالات رله و حفاظت)شبیه سازی رله و حفاظت و شبیه سازی قابلیت اطمینان (شبیه سازی رله فرکانسی)(شبیه سازی رله دیجیتالی)

شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب (Relays and protection) (Matlab) به همراه گزارش کار(Relays and protection)(شبیه سازی مقالات رله و حفاظت)شبیه سازی رله و حفاظت و شبیه سازی قابلیت اطمینان (شبیه سازی رله فرکانسی)(شبیه سازی رله دیجیتالی)

نمونه هایی از مقاله های درس رله و حفاظت

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنید

تمامی مقالات رله و حفاظت Relays and protection (شبیه سازی رله و حفاظت در Matlab ) در حداقل زمان همراه با فایل شبیه سازی و ترجمه و گزارش کامل کار ارائه می گردند


به منظور دریافت مقاله و یا شبیه سازی, کد مورد نظر را به همراه ایمیل خود از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام ارسال کنید:


       

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

  

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون تلگرام زیر کلیک کنید و یا از طریق شماره بالا در واتس آپ ارتباط برقرار کنید

 کنترل-فاز00000

شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب

 


Micro grid Protection Using Digital Relays

کد : R1

حفاظت microgrid با استفاده از رله های دیجیتال


Modeling and Simulation of Reverse Power Relay for Generator Protection

کد : R2

مدلسازی و شبیه سازی رله قدرت معکوس برای حفاظت ژنراتور


An Innovative Decaying DC Component Estimation Algorithm for Digital Relaying

کد : R3

نوآوری برآورد الگوریتم  پوسیدگی مولفه DC برای رله دیجیتال


Tapping power from a HV transmission line overhead ground wire and regulating voltage by means of IVACE technology

کد : R4

بهره برداری قدرت از یک خط انتقال HV هوایی زمین شده و تنظیم ولتاژ با استفاده از فن آوری IVACE


Superimposed Components Based Sub-cycle Protection of Transmission Lines

کد : R5

اجزا سوار شده بر اساس حفاظت زیر سیکل های خطوط انتقال


High-Speed Directional Comparison Protection of Transmission Lines

کد : R6

سرعت بالا جهت مقایسه حفاظت از خطوط انتقال


A Modular Fuel Cell, Modular DC–DC Converter Concept for High Performance and Enhanced Reliability

کد : R7

یک مدولار سلول سوختی ، مفهوم  مدولار  مبدل DC-DC  برای کارایی بالا و افزایش قابلیت اطمینان


Performance of a 3.3kV Resistive type Superconducting Fault Current Limiter

کد : R8

عملکرد یک نوع ۳٫۳kV مقاومت تاثیر محدود کننده جریان خطا SFCL


Simulation of Resistive Superconducting Fault Current Limiter and its Performance Analysis in Three Phase Systems

کد : R9

شبیه سازی مقاومت تاثیر محدود کننده جریان خطا SFCL تحلیل عملکرد در سیستم سه فاز


Estimation and Minimization of Harmonics in IEEE 13 Bus Distribution System

کد : R10

برآورد و به حداقل رساندن هارمونی در IEEE 13 bus سیستم توزیع


 Mitigation of Inrush Current in Transformer

کد : R11

کاهش جریان هجومی در ترانسفورماتور


MODELING OF CURRENT TRANSFORMERS UNDER SATURATION CONDITIONS

کد : R12

مدلسازی ترانسفورماتور جریان تحت  شرایط اشباع


A Methodology for Power System Protection Using Digital Relay

کد : R13

روشی برای حفاظت از سیستم های قدرت با استفاده از رله های دیجیتال


Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection

کد : R14

مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتورPerformance Evaluation of a Distance Relay as Applied to a Transmission System With UPFC

کد : R15

ارزیابی عملکرد یک رله Distance به یک سیستم انتقال با UPFCMODELING AND ANALYSIS OF DISTRIBUTED POWER FLOW CONTROLLER BASED ON RELIABILITY OF THE TRANSMISSION SYSTEM

کد : R16

مدل سازی و تجزیه و تحلیل کنترل کننده پخش توان توزیع شده بر اساس قابلیت اطمینان سیستم انتقالReliability Evaluation of Active Distribution Systems Including Microgrids

کد : R17

ارزیابی قابلیت اطمینان برای سیستم های توزیع اکتیو شامل ریز شبکه هاEnhancement of Power Quality for Distance Relays on Shunt-FACTS Compensated Transmission Lines

کد : R18

افزایش کیفیت توان برای رله های دیستانس بر روی خطوط انتقال جبران شده با FACTS موازیHVDC Transmission Line Protection Based on Transient Power

کد : R19 

حفاظت خط انتقال HVDC بر اساس توان گذرا Re configuration of Power Distribution Systems Considering Reliability and Power Loss

کد : R20 

پیکر بندی مجدد سیستم های توزیع با توجه به قابلیت اطمینان و تلفات توانInvestigating the use of probability distribution functions in reliability-worth analysis of electric power systems

کد : R21 

بررسی استفاده از توابع توزیع احتمال در تجزیه و تحلیل ارزش قابلیت اطمینان سیستمهای قدرتReliability-Constrained Optimal Sizing of Energy Storage System in a Microgrid

کد : R22 

تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک ریزشبکهEnhancement of Power Quality for Distance Relays on Shunt-FACTS Compensated Transmission

کد : R23 

افزایش کیفیت توان برای رله های دیستانس بر روی خطوط انتقال جبران شده با FACTS موازیAn Improved Algorithm to Remove DC Offsets From Fault Current Signals

کد : R24 

یک الگوریتم بهبود یافته برای حذف افست DC از سیگنال های جریان خطاReliability Improvement of Radial Distribution System with Smart Grid Technology

کد : R25 

ارزیابی قابلیت اطمینان یک شبکه توزیع نمونه با استفاده از روش مونت کارلوTeaching Distance Relay Using Matlab/Simulink Graphical User Interface

کد : R26 

آموزش رله دیستانس با استفاده از رابط کاربر گرافیکی Matlab / SimulinkDirectional overcurrent relay coordination consideringnon-standardized time curves

کد : R27 

هماهنگی رله اضافه جریان هدایتی با توجه به منحنی های زمانی غیر استانداردOvercurrent relay with unconventional curves and its application in industrial power systems

کد : R28 

رله های اضافه جریان با منحنی های غیر متعارف و کاربرد آن ها در صنعت برقIndividual failure rates for transformers within a population based on diagnostic measures

کد : R29

نرخ های شکست واحد برای ترانسفورماتورها در یک جمعیت بر اساس اقدامات تشخیصیReliability/cost evaluation of a wind power delivery system

کد : R30

ارزیابی قابلیت اطمینان/هزینه یک سیستم تحویل توان بادOptimal Relay Coordination for Microgrids Using Hybrid Modified Particle Swarm Optimization – Interval Linear Programming Approach

کد : R31

هماهنگی رله بهینه برای میکروگرید ها با استفاده از بهینه سازی ذرات اصلاح شده هیبرید – رویکرد برنامه ریزی خطی درونیOptimal coordination of overcurrent relays using a modified particle swarm optimization

کد : R32

هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان با استفاده از الگوریتم PSONontraditional Relay Curves for the Coordination of the Ground Overcurrent Function With Downstream Fuses

کد : R33

هماهنگی منحنی های رله های جدید برای عملکرد بیش از حد جریان خطای اتصال کوتاه با فیوزهای پایین دست(Digital Directional and Non-Directional  Over-Current Relays  (Modeling and Performance Analysis

کد : R34

رله های اضافه جریان جهت دار و غیر جهت دار دیجیتالی (مدلسازی و آنالیز عملکرد)فروش پروژه شبیه سازی مقاله برای رله و حفاظت ,خرید پروژه شبیه سازی مقالات برای اطمینان,

 خرید پروژه شبیه سازی مقالات برای حفاظت  

خرید پروژه شبیه سازی مقالات برای قابلیت اطمینان

خرید پروژه شبیه سازی مقاله برای حفاظت, خرید پروژه شبیه سازی مقاله برای رله و حفاظت

خرید شبیه سازی مقالات حفاظت, خرید شبیه سازی مقالات رله, خرید شبیه سازی مقالات رله و حفاظت

خرید شبیه سازی مقالات قابلیت ,خرید شبیه سازی مقالات قابلیت اطمینان, خرید شبیه سازی مقاله اطمینان

خرید شبیه سازی مقاله برای حفاظت, خرید شبیه سازی مقاله برای رله, خرید شبیه سازی مقاله برای رله و حفاظت

شبیه سازی با متلب درس رله و حفاظت٬ شبیه سازی درس حفاظت٬ شبیه سازی درس رله٬

شبیه سازی رله و حفاظت٬ شبیه سازی قابلیت اطمینان٬ شبیه سازی متلب قابلیت لطمینان٬

فروش شبیه سازی مقالات اطمینان٬ فروش شبیه سازی مقالات برای قابلیت اطمینان٬

فروش شبیه سازی مقالات حفاظت٬ فروش شبیه سازی مقالات رله٬ فروش شبیه سازی مقالات رله و حفاظت٬

فروش شبیه سازی مقالات قابلیت٬ فروش شبیه سازی مقالات قابلیت اطمینان٬ فروش شبیه سازی مقاله اطمینان٬

فروش شبیه سازی مقاله برای حفاظت٬ فروش شبیه سازی مقاله برای رله٬ فروش شبیه سازی مقاله برای رله و حفاظت٬

فروش شبیه سازی مقاله قابلیت اطمینان٬ فروش پروژه شبیه سازی مقالات برای اطمینان٬ فروش پروژه شبیه سازی مقالات برای حفاظت٬

فروش پروژه شبیه سازی مقالات برای قابلیت اطمینان٬ فروش پروژه شبیه سازی مقاله برای حفاظت٬

فروش پروژه شبیه سازی مقاله برای رله و حفاظت ،خرید شبیه سازی مقالات حفاظت٬

خرید شبیه سازی مقالات رله٬ خرید شبیه سازی مقالات رله و حفاظت٬ خرید شبیه سازی مقالات قابلیت٬

خرید شبیه سازی مقالات قابلیت اطمینان٬ خرید شبیه سازی مقاله اطمینان٬

خرید شبیه سازی مقاله برای حفاظت٬ خرید شبیه سازی مقاله برای رله٬ خرید شبیه سازی مقاله برای رله و حفاظت٬

خرید شبیه سازی مقاله قابلیت اطمینان٬ خرید پروژه شبیه سازی مقالات برای اطمینان٬

خرید پروژه شبیه سازی مقالات برای حفاظت٬ خرید پروژه شبیه سازی مقالات برای قابلیت اطمینان٬

خرید پروژه شبیه سازی مقاله برای حفاظت٬ خرید پروژه شبیه سازی مقاله برای رله و حفاظت ،

پروژه آماده رله و حفاظت، پروژه آماده قابلیت اطمینان ،پروژه آماده شبیه سازی حفاظت پیشرفته ،

پروژه آماده شبیه سازی درس رله و حفاظت در سیستم های الکتریکی ،پروژه آماده شبیه سازی با متلب قابلیت اطمینان ،

پروژه آماده شبیه سازی با matlab قابلیت اطمینان در سیستم های الکتریکی ،

پروژه آماده شبیه سازی با مطلب حفاظت پیشرفته در سیستم های الکتریکی ،

پروژه آماده matlab رله سیستم های الکتریکی ،پروژه آماده matlab simulink رله و حفاظت ،

پروژه آماده matlab-simulink قابلیت اطمینان سیستم های الکتریکی ، matlab simulink ، پروژه آماده قابلیت اطمینان ،

پروژه های آماده برق قدرت ، پروژه های آماده حفاظت

شبیه سازی با متلب درس رله و حفاظت٬ شبیه سازی درس حفاظت٬ شبیه سازی درس رله٬

شبیه سازی رله و حفاظت٬ شبیه سازی قابلیت اطمینان٬ شبیه سازی متلب قابلیت لطمینان٬

فروش شبیه سازی مقالات اطمینان٬ فروش شبیه سازی مقالات برای قابلیت اطمینان٬

فروش شبیه سازی مقالات حفاظت٬ فروش شبیه سازی مقالات رله٬ فروش شبیه سازی مقالات رله و حفاظت٬

فروش شبیه سازی مقالات قابلیت٬ فروش شبیه سازی مقالات قابلیت اطمینان٬ فروش شبیه سازی مقاله اطمینان٬

فروش شبیه سازی مقاله برای حفاظت٬ فروش شبیه سازی مقاله برای رله٬ فروش شبیه سازی مقاله برای رله و حفاظت٬

فروش شبیه سازی مقاله قابلیت اطمینان٬ فروش پروژه شبیه سازی مقالات برای اطمینان٬

فروش پروژه شبیه سازی مقالات برای حفاظت٬ فروش پروژه شبیه سازی مقالات برای قابلیت اطمینان٬

فروش پروژه شبیه سازی مقاله برای حفاظت٬ فروش پروژه شبیه سازی مقاله برای رله و حفاظت ،

خرید شبیه سازی مقالات حفاظت٬ خرید شبیه سازی مقالات رله٬ خرید شبیه سازی مقالات رله و حفاظت٬

خرید شبیه سازی مقالات قابلیت٬

خرید شبیه سازی مقالات قابلیت اطمینان٬ خرید شبیه سازی مقاله اطمینان٬ خرید شبیه سازی مقاله برای حفاظت٬

خرید شبیه سازی مقاله برای رله٬ خرید شبیه سازی مقاله برای رله و حفاظت٬ خرید شبیه سازی مقاله قابلیت اطمینان٬

خرید پروژه شبیه سازی مقالات برای اطمینان٬ خرید پروژه شبیه سازی مقالات برای حفاظت٬

خرید پروژه شبیه سازی مقالات برای قابلیت اطمینان٬ خرید پروژه شبیه سازی مقاله برای حفاظت٬

خرید پروژه شبیه سازی مقاله برای رله و حفاظت ، پروژه آماده رله و حفاظت،

پروژه آماده قابلیت اطمینان ،پروژه آماده شبیه سازی حفاظت پیشرفته ،

پروژه آماده شبیه سازی درس رله و حفاظت در سیستم های الکتریکی ،

پروژه آماده شبیه سازی با متلب قابلیت اطمینان ، پروژه آماده شبیه سازی با matlab قابلیت اطمینان در سیستم های الکتریکی ،

پروژه آماده شبیه سازی با مطلب حفاظت پیشرفته در سیستم های الکتریکی ،

پروژه آماده matlab رله سیستم های الکتریکی ،پروژه آماده matlab simulink رله و حفاظت ،

پروژه آماده matlab-simulink قابلیت اطمینان سیستم های الکتریکی ، matlab simulink 

نمونه هایی از مقاله های درس رله و حفاظت نمونه هایی از مقاله های درس رله و حفاظت

نمونه هایی از مقاله های درس رله و حفاظت  نمونه هایی از مقاله های درس رله و حفاظت

نمونه هایی از مقاله های درس رله و حفاظت نمونه هایی از مقاله های درس رله و حفاظت

 نمونه هایی از مقاله های درس رله و حفاظت

شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب

شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب

شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب

شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب

شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب شبیه سازی مقالات رله و حفاظت با متلب

شبیه سازی رله فرکانسی شبیه سازی رله فرکانسی شبیه سازی رله فرکانسی شبیه سازی رله فرکانسی شبیه سازی رله فرکانسی

شبیه سازی رله دیجیتالی شبیه سازی رله دیجیتالی شبیه سازی رله دیجیتالی شبیه سازی رله دیجیتالی شبیه سازی رله دیجیتالی

شبیه سازی رله دیستانس شبیه سازی رله دیستانس شبیه سازی رله دیستانس شبیه سازی رله دیستانس

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت شبیه سازی مقاله روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی با matlab

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت A Methodology for Power System Protection Using Digital Relay 

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدعنوان فارسی مقاله رله و حفاظت :

روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی

عنوان انگلیسی مقاله رله و حفاظت :

A Methodology for Power System Protection Using Digital Relayمقاله شماره 13 رله و حفاظت

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم

 روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی

چکیده:

ابزار مدلسازی برای درک اساسی سیستم نیرو ،مخصوصا برای مهندسین جدید مثمر ثمر است. چنین ابزاری به مهندسین جدید کمک می کنند تا سیستم را تحت شرایط نرمال و شرایط خطا میزان نمایند. این مقاله روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی را دربر می گیرد. مراحل مختلف تبدیل داده ها در دیجیتالی سازی یک سیگنال نیز مورد بحث قرار گرفتند. در گذشته، رله های الکترومغناطیسی بطور معمول استفاده می شدند، امروزه چنین رله هایی با رله های دقت بالا و سرعت زیاد دیجیتالی جایگزین شدند. عملکرد سریع رله ،مخصوصا برای اینگونه خطاهایی که می توانند منجر به قطع شدن سیستم شوند، مطلوب هستند. رله های دیجیتالی مزایای دیگری نیز از لحاظ تنظیمات چند متغیری و اندازه ی بهم فشردگی را نیز ارائه می دهند. در این مقاله، عملکرد رله در ژنراتور سنکرونی ۱۱kV ،که ازطریق یک مبدل اضافی به ۲۲۰kV متصل است تست شد.

واژه های کلیدی: رله های نیروی معکوس ؛ مدلسازی رله ؛ رله های دیجیتالی.به منظور دریافت شبیه سازی Matlab به همراه ترجمه و گزارش کار از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام اطلاع دهید:


         

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

 

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی

شبیه سازی مقاله رله دیستانس

روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی , شبیه سازی مقاله رله و حفاظت

 , شبیه سازی مقاله رله های دیجیتالی

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت

روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی

, شبیه سازی مقاله رله و حفاظت , شبیه سازی مقاله مجافظت از سیستم

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت شبیه سازی مقاله رله و حفاظت

 شبیه سازی مقاله رله و حفاظت شبیه سازی مقاله رله و حفاظت

شبیه سازی مقاله محافظت سیستم نیرو شبیه سازی مقاله محافظت سیستم نیرو

شبیه سازی مقاله محافظت سیستم نیرو شبیه سازی مقاله محافظت سیستم نیرو

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم 

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم 

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم 

 

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور با matlab

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protection 

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدعنوان فارسی مقاله رله و حفاظت :

مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

عنوان انگلیسی مقاله رله و حفاظت :

Modeling and Simulation of Digital Frequency Relay for Generator Protectionمدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتورمدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

چکیده:

ابزارهای مدل سازی برای استفاده های آموزشی و صنعتی مفید هستند. این ابزار به مهندسان نوپا برای شبیه سازی سیستم قدرت در شرایط عادی و خطا کمک می کنند. در این مقاله مراحل طراحی و تبدیل های مختلف داده یک رله فرکانس دیجیتال ارائه شده است. رله طراحی شده هر دو شرایط یعنی کاهش و افزایش فرکانس را پوشش میدهد. رله های دیجیتال از نظر دقت و سرعت بر رله الکترومکانیکی برتری دارند. تغییرات بزرگ فرکانس می تواند منجر به خاموشی سیستم قدرت به صورت یکپارچه شود. تاریخچه چند خاموشی به دلیل بی ثباتی فرکانس، یا به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا یا N-1 بوده است. پس از تولید پراکنده و مسائل امکان پذیر عملکرد جزیره ای، رله فرکانس دوباره مورد توجه محققان و صاحبان صنایع قرار گرفت. عملکرد رله فرکانس دیجیتال پیشنهادی تحت دینامیک سیستم های مختلف در نرم افزار MATLAB / SIMULINK مشاهده خواهد شد.

واژه های کلیدی: رله های فرکانسی ؛ حفاظت ژنراتور ؛ رله های دیجیتالی.به منظور دریافت شبیه سازی Matlab به همراه ترجمه و گزارش کار از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام اطلاع دهید:


         

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

 

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت مدلسازی و شبیه سازی رله فرکانس دیجیتال برای حفاظت ژنراتور

شبیه سازی مقاله رله دیستانس

روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی , شبیه سازی مقاله رله و حفاظت

 , شبیه سازی مقاله رله های دیجیتالی

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت

روشی برای محافظت سیستم نیرو بااستفاده از رله ی دیجیتالی

, شبیه سازی مقاله رله و حفاظت , شبیه سازی مقاله مجافظت از سیستم

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت شبیه سازی مقاله رله و حفاظت

 شبیه سازی مقاله رله و حفاظت شبیه سازی مقاله رله و حفاظت

شبیه سازی مقاله محافظت سیستم نیرو شبیه سازی مقاله محافظت سیستم نیرو

شبیه سازی مقاله محافظت سیستم نیرو شبیه سازی مقاله محافظت سیستم نیرو

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم 

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم 

شبیه سازی مقاله رله و حفاظت روشی برای محافظت سیستم 

1 2