no-img
پروژه های شبیه سازی متلب

پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت همراه برقگیر


پروژه های شبیه سازی متلب
آخرین پروژه های اضافه شده ...
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

ZIP
پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت همراه برقگیر
امتیاز 5.00 ( 2 رای )پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت همراه برقگیر">
zip
تیر ۲۶, ۱۳۹۶
5321 kb
۷۰,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان – خرید

پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت همراه برقگیر


پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت همراه برقگیر

موضوع پایان نامه آماده کارشناسی برق قدرت:

پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت و تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل فرورزونانس


مقدمه:

در سیستمهای قدرت و شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، تک‌تک تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبکه، اتصال کوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تجهیزات معیوب هزینه‌های هنگفتی را به شبکه تحمیل می‌نماید. لذا بررسی و تحلیل بروز عیب در تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و در صورت شناخت این عیوب و سعی در جلوگیری از بروز آنها از هدر رفتن سرمایه اقتصادی کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند که جهت محدود کردن اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و کلید‌زنی) در شبکه‌های انتقال و توزیع به کار می‌روند. برقگیرها ضمن اینکه حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا را بر عهده دارند، باید در مقابل اضافه ولتاژهای موقتی از خود واکنشی نشان ندهند و همچنین با توجه به شرایط محیطی منطقه مورد بهره‌برداری ، نظیر رطوبت و آلودگی، عملکرد صحیح و قابل قبولی را ارائه دهند.

۱-۲- چکیده

در بسیاری از موارد شاهد آسیب دیدن تجهیزات و دستگاه های حساس در منازل و کارگاه ها در مواقعی از قبیل زمان وقوع رعد و برق هستیم. این امر نشان دهنده ایجاد برخی از اضافه ولتاژها با دامنه بزرگتر از حد تحمل عایق دستگاه ها در مدار مصرف کنندگان فشار ضعیف است. بسیاری از این اضافه ولتاژها از مدار طرف فشار قوی ترانسفورماتورهای توزیع به طرف فشار ضعیف آنها منتقل می شوند

۱-۳-اضافه ولتاژهای موجی در شبکه توزیع و حفاظت مصرف کنندگان در برابر آن

اضافه ولتاژهای ایجاد شونده در شبکه توزیع فشار ضعیف را می توان به دو دسته طبقه بندی کرد:

الفاضافه ولتاژهای موقت با فرکانس ۵٠ هرتز این نوع اضافه ولتاژها، که می توانند زمانی از کسری از ثانیه تا مدت های طولانی را دارا باشند، عللی از این قبیل دارند :

الف۱خرابی عایق بین سیم پیچ های فشار قوی وفشار ضعیف در اثر ایجاد یک خطا در درون ترانسفورماتور.

الف۲پاره شدن هادی شبکه فشار متوسط وافتادن آن بر روی شبکه فشارضعیف.

الف-۳انتقال اضافه ولتاژ از طریق تزویج والقاء بین اتصالات زمین ترانسفورماتور و شبکه در موارد طراحی و اجرای ناصحیح یا خطاهای نامتقارن.

الف۴وصل فیوزهای کات اوت سه فاز سمت فشار متوسط با فواصل زمانی طولانی و در نتیجه تکفاز یا دو فاز باقی ماندن شبکه.

الف۵اتصالی های نامتقارن.

الف۶بارهای شدیدا نامتقارن.

الف۷وقوع تشدید )رزونانس(  و تشدید آهنی )فرورزونانس(

الف۸قطع بار ناگهانی.

باضافه ولتاژهای گذرا با فرکانسهای کیلوهرتز تا مگاهرتز این اضافه ولتاژها می توانند در اثرعواملی بشرح زیر ایجاد شوند:

ب۱اصابت مستقیم صاعقه به خط فشارضعیف که البته احتمال آن کم است. زیرا خطوط فشارضعیف ارتفااع کمی دارند و در موارد زیادی توسط ساختمانها یا اشیاء بلندتر احاطه شده اند.

ب۲تخلیه جریان صاعقه به زمین در نزدیکی خط توزیع برق که می تواند در آن اضافه ولتاژهای قابل ملاحظه ای القاء نماید  شکل ۱

ب۳انتقال اضافه ولتاژ از طرف فشار قوی به طرف فشار ضعیف ترانسفورماتورهای توزیع که می تواند به صورت الکتروستاتیکی و یا الکترومغناطیسی باشد.

ب۴کلید زنی نامناسب از قبیل وصل ناهمزمان قطب های کلید.

براه افتادن اضافه ولتاژهای موجی یا موقت در شبکه فشارضعیف و رسیدن آنها به منازل و کارگاهها می تواند خطراتی را متوجه تجهیزات و انسانها نماید. عایق بندی دستگاههای فشارضعیف باید طوری باشد که بتواند ولتاژ ۲Un+۱۰۰۰ ولت را تحمل کند

که در اینجاUn  ولتاژ نامی دستگاه یعنی ۲۲۰ولت تکفاز است. بنابراین با توجه به حاشیه اطمینان لازم، باید اضافه ولتاژهای گذرای بیشتر از۱۰۰۰ ولت حذف شوند و از ورود آنها به مدارهای داخلی منازل و کارگاهها جلوگیری بعمل آید.

در سیستمهای قدرت و شبکه‌های انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، تک‌تک تجهیزات نقش اساسی دارند و بروز هرگونه عیبی در آنها، ایجاد اختلال در شبکه، اتصال کوتاه و قطع برق را به همراه دارد. خاموشی و جایگزینی تجهیزات معیوب هزینه‌های هنگفتی را به شبکه تحمیل می‌نماید. لذا بررسی و تحلیل بروز عیب در تجهیزات از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و در صورت شناخت این عیوب و سعی در جلوگیری از بروز آنها از هدر رفتن سرمایه اقتصادی کشور جلوگیری به عمل می‌آید.

برقگیرها از جمله تجهیزاتی هستند که جهت محدود کردن اضافه ولتاژهای گذرا ( صاعقه و کلید‌زنی) در شبکه‌های انتقال و توزیع به کار می‌روند. برقگیرها ضمن اینکه حفاظت تجهیزات در مقابل اضافه ولتاژهای گذرا را بر عهده دارند، باید در مقابل اضافه ولتاژهای موقتی از خود واکنشی نشان ندهند و همچنین با توجه به شرایط محیطی منطقه مورد بهره‌برداری ، نظیر رطوبت و آلودگی، عملکرد صحیح و قابل قبولی را ارائه دهند.                                                                                                                                     فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه. ۴

۱-۱ کلیات   ۴

۱-۲- چکیده ۴

۱-۳-اضافه ولتاژهای موجی در شبکه توزیع و حفاظت مصرف کنندگان در برابر آن.. ۴

فصل دوم : بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها ۸

۲-۱-مقدمه. ۸

۲-۲-انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه: ۸

۲-۲-۱-اضافه ولتاژ‌های صاعقه. ۹

۲-۲-۲-اضافه ولتاژهای کلید زنی (قطع و وصل) ۱۱

۲-۲-۳-اضافه ولتاژهای موقت… ۱۳

فصل سوم : نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها ۲۳

۳-۱-مقدمه. ۲۳

۳-۲-برقگیرهای اکسید روی ]۵[ ۲۳

۳-۲-۱-ساختمان مقاومتهای غیر خطی.. ۲۴

۳-۲-۲-منحنی – ولت – آمپر غیر خطی مقاومتها ۲۵

۳-۲-۳-پایداری حرارتی ، اختلال حرارتی.. ۲۶

۳-۲-۴-تعاریف و مشخصات برقگیرهای اکسید روی ]۵[ ۲۸

۳-۲-۵-انتخاب برقگیرها ۳۶

فصل چهارم : بررسی علل ایجاد اختلال در کار برقگیر. ۳۸

۴-۱-مقدمه. ۳۸

۴-۲-اشکالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر (۴): ۳۸

۴-۳-پایین بودن کیفیت قرص‌های وریستور (۴): ۴۲

۴-۴-پیرشدن قرص‌های اکسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان (۴): ۴۲

۴-۵-نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اکسید روی(۴): ۴۳

۴-۶-عدم کیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها ]۴[ ۴۵

۴-۷-اشکالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبکه. ۴۶

۴-۷-۱-پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل.. ۴۶

۴-۷-۲-پایین بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV.. 47

۴-۸-اشکالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر. ۴۸

۴-۸-۱-وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر. ۴۸

۴-۸-۲-آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر. ۴۸

۴-۸-۳-اکسید شدن و خرابی اتصالات خارجی برقگیر(۴): ۴۹

فصل ۵-    یک روش جدید برای شناسایی و دسته بندی مدهای مختلف پدیده فرورزونانس…. ۵۰

۵-۱-چکیده ۵۰

۵-۲-مقدمه  ۵۰

۵-۳-کیفیت توان و فرورزونانس…. ۵۱

۵-۴-مدهای فرورزونانس…. ۵۳

۵-۵-یک روش پیشنهادی جهت دسته بندی و شناسایی.. ۵۸

۵-۶-شبیه سازی فرورزونانس و دسته بندی مدها ۶۲

۵-۷-نتیجه گیری   ۶۸

 


نوع فایل پایان نامهword در (۷۰ صفحه)
پاورپوینتدارد در ۳۰ صفحه
شبیه سازیبا نرم افزار MATLAB
گزارش کاربه صورت word
هزینه۷۰٫۰۰۰ تومان
لینک خرید پایان نامه
۷۰,۰۰۰ تومان – خرید

 

برای دانلود و خرید پایان نامه کارشناسی برق قدرت آماده با عنوان پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت همراه برقگیر بر روی لینک خرید زیر کلیک کنید:

۷۰,۰۰۰ تومان – خرید

 پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت همراه برقگیر + پایان نامه آماده کارشناسی برق قدرت + دانلود پایان نامه برق قدرت + پایان نامه کارشناسی برق با شبیه سازی matlab + پایان نامه در زمینه بهبود کیفیت توان + پایان نامه در مورد اضافه ولتاژ با برقگیر و فرورزونانس + پایان نامه کارشناسی کاهش هزینه و بهبود کیفیت ولتاژ + بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت + پایان نامه کارشناسی نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت + پایان نامه کارشناسی برقگیرهای اکسید روی + پایان نامه کارشناسی بررسی علل ایجاد اختلال در کار برقگیر + پایان نامه کارشناسی اشکالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبکه + اشکالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر + یک روش جدید برای شناسایی و دسته بندی مدهای مختلف پدیده فرورزونانس + پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت همراه برقگیر + پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت همراه برقگیر + پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت همراه برقگیر + پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت همراه برقگیر + پایان نامه کارشناسی انواع اضافه ولتاژ در سیستم های قدرت همراه برقگیردرباره نویسنده

simulinkpaper97 377 نوشته در پروژه های شبیه سازی متلب دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *