دانلود نرم افزار pscad نسخه ۴٫۲٫۱

 

توجه:تمامی فایل ها را دانلود و سپس باهم unrar نمایید.فایل داخل پوشه crack را در پوشه install شده کپی نمایید :

http://s2.picofile.com/file/7900763545/PSCAD421_2007_Eval_part1.rar.html

http://s1.picofile.com/file/7900774301/PSCAD421_2007_Eval_part2.rar.html

http://s1.picofile.com/file/7900807197/PSCAD421_2007_Eval_part3.rar.html

http://s1.picofile.com/file/7900785585/PSCAD421_2007_Eval_part4.rar.html

http://s2.picofile.com/file/7900811505/PSCAD421_2007_Eval_part5.rar.html

معرفی کتاب “کاملترین مرجع کاربردی Simulink”

کاملترین مرجع کاربردی Simulink

کاملترین مرجع کاربردی Simulink

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنید

کتاب ارزشمند “کاملترین مرجع کاربردی Simulink” به قلم مهندس علی اکبر علمداری و مهندس رابعه کریمی مهابادی تالیف گردیده است.
کتاب توسط ناشر نگارنده دانش انتشار یافته و شامل هجده فصل در ۴۶۴ صفحه و شامل مباحث زیر می باشد.

فصل اول: آشنایی با سیمولینک
ایجاد مدل در سیمولینک
آشنایی با بلوک های اشباع و انتگرال گیر و منبع موج سینوسی
آشنایی با زیرسیستم و ایجاد ماسک
مثال های کاربردی

فصل دوم: کتابخانه عملیات ریاضی
بلوک های Sum, Add, Subtract, Sum of Elements
بلوک Bias
بلوک Weighted Sample Time
بلوک های Gain و Slider Gain
بلوک های Product ، Dot Product ، Divide و Product of Elements
بلوک های Sign، Abs
بلوک Math Function
بلوک Rounding Function
بلوک Polynominal
بلوک های MinMax و MinMax Resettable
بلوک Find Nonzero Elements
بلوک Trigonometric Function
بلوک Sine Wave Function
بلوک Algebraic Constraint
بلوک های مرتبط با تبدیلات اعداد مختلط
بلوک Assignment
بلوک Reshape
بلوک Matrix Concatenate و Vector Concatenate

فصل سوم: کتابخانه Sinks
بلوک Out
بلوک Terminator
بلوک To File
بلوکspace To Work
بلوک Scope
بلوک Floating scope
بلوک XY graph
بلوک Display
بلوک Stop simulation

فصل چهارم: کتابخانه منابع تولید کننده موج
بلوک Inport
بلوک From File
بلوک Ground
بلوک Constant
بلوک های Clock و Digital Clock
بلوک Chirp Signal
بلوک Counter Free-Running
بلوک Counter Limited
بلوک Pulse Generator
بلوک Signal Generator
بلوک Signal Builder
بلوک Ramp
بلوک های Random number و Uniform Random number
بلوک Band limited white noise
بلوک Repeating Sequence
بلوک های Repeating Sequence Interpolated و Repeating Sequence Stairs
بلوک Sine wave
بلوک Step

فصل پنجم: کتابخانه بلوک های پیوسته
بلوک Derivative
بلوک های Integrator و Integrator Limited
بلوک های Integrated Second Order و Integrated Second Order Limited
بلوک State Space
بلوک Transfer Fcn
بلوک Transport Delay
بلوک Variable Transport Delay
بلوک Variable Time Delay
بلوک های PID ControllerوPID Controller( DOF)
بلوک Zero-Pole
مثال های حل شده

فصل ششم: کتابخانه بلوک های ناپیوستگی
بلوک های Saturation و Saturation Dynamic
بلوک های Dead Zone و Dead Zone Dynamic
بلوک های Rate Limiter و Rate Limiter Dynamic
بلوک Relay
بلوک Quantizer
بلوک Hit Crossing
بلوک Coulomb & Viscous Friction
بلوک Wrap to Zero
بلوک Backlash

فصل هفتم: کتابخانه بلوک های گسسته
بلوک Unit Delay
بلوک Integer Delay
بلوک Tapped Delay
بلوک Discrete Time Integrator
بلوک Discrete Transfer Fcn
بلوک Discrete Zero-Pole
بلوک Difference
بلوک Discrete Derivative
بلوک Discrete State Space
بلوک Discrete PID Controller
بلوکDiscrete PID Controller( DOF)
بلوک First Order Hold
بلوک Memory
بلوک Transfer Fcn Lead or lag
بلوکTransfer Fcn First Order 0
بلوکTransfer Fcn Real Zero 0
بلوک Zero Order Hold 0

فصل هشتم: کتابخانه عملگرهای منطقی
بلوک Logical Operator
بلوک Relational Operator
بلوک Interval Test
بلوکInterval Test Dynamic
بلوک Combinatorial Logic
بلوک Compare to Zero
بلوک Compare to Constant
بلوک Bit Set
بلوک Bit Clear 0
بلوک Bitwise Operator
بلوک Shift Arithmetic
بلوک Extract Bits
بلوک Detect Increase
بلوک Detect Decrease
بلوک Detect Change
بلوک Detect Rise Positive
بلوکDetect Rise Nonnegative
بلوک Detect Fall Negative
بلوک Detect Fall Nonpositive

فصل نهم: کتابخانه Lookup Tables
بلوک Lookup Table
بلوک The Lookup Table ( 1−D)
بلوک Lookup Table (n−D)
بلوک PreLookup
بلوک Interpolation Using Prelookup 0
بلوک Direct Lookup Table (n−D)
بلوک Lookup Table Dynamic
بلوک های Sine و Cosine 0
مثال های حل شده

فصل دهم:Signal Routings
بلوک های Bus Selector و Bus Creator
بلوک Bus Assignment 0
بلوک های Mux و Demux
بلوک Selector
بلوک Index Vector
بلوک Merge
بلوک Manual Switch
بلوک Multiport Switch
بلوک Switch
بلوک From
بلوک Goto Tag Visibility
بلوک Goto
بلوک Data Store Read
بلوک Data Store Memory
بلوک Data Store Write

فصل یازدهم: کتابخانه Ports & Subsystems
بلوک هایInport, Outport و Subsystem
بلوک Trigger
بلوک Enable
بلوک Function−Call Generator
بلوک Atomic Subsystem
بلوک Code Reuse Subsystem
بلوک Model
بلوک Configurable Subsystem
بلوک Triggered Subsystem
بلوک Enabled Subsystem
بلوک Enabled and Triggered Subsystem
بلوک Function-Call Subsystem
بلوک For Iterator Subsystem
بلوک While iterator Subsystem
بلوک If and If Action Subsystem
بلوک های Switch Case و Switch Case Action Subsystem
بلوک Subsystem Example
S-Functions در سیمولینک

فصل دوازدهم: کتابخانه Signal Attributes
بلوک Data Type Conversion
بلوک Data Type Duplicate
بلوک Data Type Propagation
بلوک Data Type Scaling Strip
بلوک Data Conversion Inherited
بلوک IC (Initial Condition)
بلوک Signal Conversion
بلوک Rate Transition
بلوک Signal Specification
بلوک Data Type Propagation Examples
بلوک Probe
بلوک Weighted Sample Time
بلوک Width
مدل های گوناگون خط های ارتباطی
Signal Selector
دستیابی به اطلاعات سیگنال های log شده
کارکردن با سیگنال-ها
انتقال اطلاعات یک گروه از سیگنال ها به Workspace

فصل سیزدهم: کتابخانه User Defined function
بلوک Fcn
بلوک MATLAB Fcn
بلوک Embedded MATLAB Function
بلوک S-Function
بلوک The Level− M−file S−Function
بلوک S−Function Builder
بلوک S−Function Examples

فصل چهاردهم: بلوک های Model Verification
بلوک Check Static Lower Bound
بلوک Check Static Upper Bound
بلوک Check Static Range
بلوک Check Static Gap
بلوک Check Dynamic Lower Band
بلوک Check Dynamic Upper Band
بلوک Check Dynamic Range
بلوک Check Dynamic Gap
بلوک Assertion
بلوک Check Discrete Gradient
بلوک Check Input Resolution

فصل پانزدهم: شبیه سازی سیستم های هیدرولیکی در SimHydraulics
کتابخانه SimHydraulics
مدل سازی سیستم های هیدرولیکی
بلوک های موجود در SimHydraulic
بلوک های Accumulator
بلوک Fixed Orifice
بلوک Constant Volume Chamber
بلوک Flow inertia
بلوک های Hydraulic Resistance
بلوک Resistive Pipe LP
بلوک Cylinder Friction
بلوک Double Acting Hydraulic Cylinder
بلوک Double Acting Rotary Actuator
بلوک Single Acting Rotary Actuator
بلوک Elbow
بلوک Local resistance
بلوک Sudden Area Change
بلوک Orifice With Variable Area
بلوک Hydraulic Pipeline
بلوک Centrifugal Pump
بلوک Fixed Displacement Pump
بلوک Hydraulic Motor
بلوک Variable Displacement Pump
بلوک -Way Directional Valve
بلوک Check valve
بلوک Pilot-operated check valve
بلوک Flow Control Needle Valve
بلوک Pressure Compensator
بلوک Pressure Relief Valve
بلوک Hydraulic Double Acting Valve Actuator

فصل شانزدهم: شبیه سازی سیستم های الکتریکی و الکترونیکی در SimPowerSystems
کتابخانه SimPowerSystems
بلوک های اندازه گیری ولتاژ، زمین، منبع DC، RLC سری، و Breaker
بلوک های ترانسفورماتور خطی، منبع ولتاژ AC، بار RLC موازی، و اندازه گیری جریان
بلوک های الکترونیک قدرت MOSFET, Diode
خط انتقال قدرت
شرح موردی بلوک های SimPower System و SimElectronics 0
بلوک AC Current Source
بلوک AC Voltage Source
بلوک DC Voltage Source
بلوک Three-Phase Source
بلوک Linear Transformer
بلوک Parallel RLC Load
بلوک Three-Phase Parallel RLC Load
بلوک Three-Phase Series RLC Load
بلوک Current Measurement
بلوک Voltage Measurement
بلوک Three-Phase V-I Measurement
بلوک Diode
بلوک Mosfet
بلوک DC Machine
بلوک Asynchronous Machine
بلوک Stepper Motor
بلوک Stepper Motor
بلوک Proximity Sensor

فصل هفدهم: شبیه سازی سیستم های مکانیکی در SimMechanics
کتابخانه SimMechanics
مدل سازی سیستم مکانیکی چهار میله ای حلقه بسته
شبیه سازی سیستم جرم و فنر ساده

فصل هجدهم: پروژه های کاربردی
پروژه: شبیه سازی سیستم دینامیکی جرم و فنر و دمپر
پروژه: پروژه کنترل دما و نرخ جریان عبوری
پروژه: تثبیت کننده سرعت خودرو
پروژه: پروژه سیستم منابع ذخیره آب به صورت آبشاری
پروژه: کنترل سرعت موتور DC
پروژه: کنترل موقعیت موتور DC
پروژه: مدل سازی راکتور شیمیایی CSTR
پروژه: کنترل سیستم تعلیق خودرو
پروژه: مدل سازی دینامیکی و شبیه سازی منیپولاتورهای دو لینکی با مفاصل صلب
پروژه: سیستم کنترل و تعادل پاندول وارونه
پروژه: سیستم کنترل موقعیت هواپیما در صفحه قائم
پروژه: سیستم کنترل موقعیت گوی بر روی تیر

1 11 12 13