شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با PSS

شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss

شبیه سازی Matlab مقاله دینامیک قدرت بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با استفاده از منطق فازی بر اساس تثبیت کننده سیستم های قدرت PSS با متلب

شبیه سازی Matlab مقاله دینامیک قدرت Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer


برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدعنوان فارسی مقاله دینامیک سیستم قدرت :

بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با استفاده از منطق فازی بر اساس تثبیت کننده سیستم های قدرت

عنوان انگلیسی مقاله دینامیک سیستم قدرت :

Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizerشبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با PSS

شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با PSSبهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با استفاده از منطق فازی بر اساس تثبیت کننده سیستم های قدرت

چکیده :

سیستم قدرت یک سیستم دینامیک است و دائما در معرض اختلالات قرار دارند. مهم این است که این اختلال در سیستم به شرایط ناپایدار نرسد . برای این منظور، سیگنال های اضافی به دست آمده از انحراف، انحراف تحریک و تسریع توان به رگولاتور ولتاژ تزریق می شود. دستگاهی که این سیگنال به آن ارائه می شود به عنوان پایدار کننده سیستم قدرت نام دارد . استفاده از پایدارکننده سیستم قدرت در بهره برداری سیستم های توان الکتریکی بزرگ بسیار متداول تبدیل شده است .  PSS مرسوم با استفاده از جبران پسفاز-پیشفاز ارائه شده است ، که در آن افزایش تنظیمات برای شرایط عملیاتی خاص طراحی شده، عملکرد ضعیف تحت شرایط مختلف در حال بارگذاری. بنابراین، طراحی یک پایدارکننده است که بتواند عملکرد خوب در تمام نقاط بهره برداری سیستم برق ارائه دهد بسیار دشوار است. در تلاش برای پوشش طیف گسترده ای از شرایط بهره برداری ، کنترل منطق فازی به عنوان یک راه حل ممکن برای غلبه بر این مشکل ارائه شده ، در نتیجه با استفاده از اطلاعات زبانی و اجتناب از یک سیستم مدل ریاضی پیچیده، عملکرد خوبی تحت شرایط بهره برداری مختلف دارد .

 به منظور دریافت شبیه سازی Matlab به همراه ترجمه و گزارش کار از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام اطلاع دهید:


         

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

 

شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با PSS

شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با PSS

شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با PSS

شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت با PSS

 

شبیه سازی مقاله دینامیک قدرت شبیه سازی مقاله دینامیک قدرت شبیه سازی مقاله دینامیک قدرت

شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم قدرت شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم قدرت

شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم قدرت شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم قدرت

شبیه سازی مقاله dynamic analysis of power system شبیه سازی مقاله dynamic analysis of power system 

شبیه سازی مقاله dynamic analysis of power system

شبیه سازی مقاله PSS  شبیه سازی مقاله PSS شبیه سازی مقاله PSS شبیه سازی مقاله PSS

شبیه سازی مقاله تثبیت کننده سیستم های قدرت شبیه سازی مقاله تثبیت کننده سیستم های قدرت

شبیه سازی مقاله تثبیت کننده سیستم های قدرت PSS شبیه سازی مقاله تثبیت کننده سیستم های قدرت PSS

شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss

شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss

شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss

شبیه سازی مقاله PSS با AVR شبیه سازی مقاله PSS با AVR شبیه سازی مقاله PSS با AVR شبیه سازی مقاله PSS با AVR

شبیه سازی مقاله AVR شبیه سازی مقاله AVR شبیه سازی مقاله AVR شبیه سازی مقاله AVR شبیه سازی مقاله AVR

شبیه سازی مقاله تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ شبیه سازی مقاله تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ شبیه سازی مقاله تنظیم کننده اتوماتیک ولتاژ

شبیه سازی مقاله دینامیک با کنترل فازی شبیه سازی مقاله دینامیک با کنترل فازی شبیه سازی مقاله دینامیک با کنترل فازی

شبیه سازی مقاله با کنترل فازی شبیه سازی مقاله با کنترل فازی شبیه سازی مقاله با کنترل فازی شبیه سازی مقاله با کنترل فازی

شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی

شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی

شبیه سازی Matlab مقاله دینامیک قدرت مدل دینامیکی SIMULINK / MATLAB موتور القایی  برای استفاده در کارشناسی ماشین آلات الکتریکی و دوره های آموزشی الکترونیک قدرت

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدعنوان فارسی مقاله دینامیک سیستم قدرت :

کنترل سرعت موتور القایی با استفاده از اینورتر یازده سطحی

عنوان انگلیسی مقاله دینامیک سیستم قدرت :

Simulink / MATLAB Dynamic Induction Motor Model for use in Undergraduate Electric Machines and Power Electronics Coursesشبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی

شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی مدل دینامیکی SIMULINK / MATLAB موتور القایی  برای استفاده در کارشناسی ماشین آلات الکتریکی و دوره های آموزشی الکترونیک قدرت

چکیده :

مدل دینامیکی از موتور القایی توسعه یافته با استفاده از نرم افزار Simulink / MATLAB است که برای استفاده در ماشین های الکتریکی مقطع کارشناسی و دوره های الکترونیک قدرت مفید واقع  شده است. این مدل می تواند برای مطالعه رفتار دینامیکی موتور القایی مورد استفاده قرار گیرد ، و یا می تواند در ساختار درایو های مختلف موتور با تغییرات جزئی استفاده شود. مدل موتور ارائه شده است از نوع T مدل DQ از موتور القایی است. روش مدل بلوکی در ساخت و ساز مدل موتور اجازه خواهد داد دانش آموزان در حل و فصل مسائل تئوری قاب مرجع از آن استفاده کنند. مدل توسعه داده شده به صورت بصری است  و آسان برای استفاده است، و اجازه می دهد تا تمام پارامترهای موتور به به راحتی برای مقاصد مانیتورینگ و مقایسه قابل دسترسی باشد . مدل ارائه شده قادر است با اینورتر های مختلف و طرح های PWM با تغییرات جزئی استفاده شود.به منظور دریافت شبیه سازی Matlab به همراه ترجمه و گزارش کار از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام اطلاع دهید:


         

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

 

شبیه سازی سیمولینک موتور القایی  شبیه سازی سیمولینک موتور القایی

شبیه سازی سیمولینک موتور القایی شبیه سازی سیمولینک موتور القایی

شبیه سازی سیمولینک موتور القایی شبیه سازی سیمولینک موتور القایی

شبیه سازی سیمولینک موتور القایی شبیه سازی سیمولینک موتور القایی

شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی

شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی

شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی

شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی

شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القایی شبیه سازی متلب مدل دینامیکی موتور القاییوئیچ شده

شبیه سازی مقاله دینامیک قدرت شبیه سازی مقاله دینامیک قدرت شبیه سازی مقاله دینامیک قدرت

شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم قدرت شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم قدرت

شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم قدرت شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم قدرت

شبیه سازی مقاله dynamic analysis of power system شبیه سازی مقاله dynamic analysis of power system 

شبیه سازی مقاله dynamic analysis of power system

شبیه سازی مقاله موتور القایی شبیه سازی مقاله موتور القایی شبیه سازی مقاله موتور القایی شبیه سازی مقاله موتور القایی

شبیه سازی مقاله induction Motor شبیه سازی مقاله induction Motor شبیه سازی مقاله induction Motor

شبیه سازی مقاله simuink موتور شبیه سازی مقاله simuink موتور  شبیه سازی مقاله simuink موتور 

شبیه سازی مقاله دینامیکی موتور شبیه سازی مقاله دینامیکی موتور شبیه سازی مقاله دینامیکی موتور شبیه سازی مقاله دینامیکی موتور

شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت تجزیه و تحلیل شبیه سازی یک سیستم ژنراتور سنکرون تحت شرایط خطا

 شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت تجزیه و تحلیل شبیه سازی یک سیستم ژنراتور سنکرون تحت شرایط خطا

شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت تجزیه و تحلیل شبیه سازی یک سیستم ژنراتور سنکرون تحت شرایط خطا در MATLAB

شبیه سازی مقاله Simulation Analysis of a Synchronous Generator System under Fault Conditions


برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدعنوان فارسی مقاله دینامیک سیستم های قدرت :

تجزیه و تحلیل شبیه سازی یک سیستم ژنراتور سنکرون تحت شرایط خطا

عنوان انگلیسی مقاله دینامیک سیستم های قدرت :

Simulation Analysis of a Synchronous Generator System under Fault Conditions

شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت تجزیه و تحلیل شبیه سازی یک سیستم ژنراتور سنکرون تحت شرایط خطا

شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت تجزیه و تحلیل شبیه سازی یک سیستم ژنراتور سنکرون تحت شرایط خطاتجزیه و تحلیل شبیه سازی یک سیستم ژنراتور سنکرون تحت شرایط خطا

چکیده :

در این مقاله، شبیه سازی های خطای اتصال-ک.تاه سه-فاز که در باس ۲۳۰ Kv اتفاق می افتد در سیستم نیروی ساده شده ی مستقل مبنی بر Matlab/Simulink انجام می شود، نتایج اعتبار سیستم کنترل القایی را تایید می کنند که شامل تثبیت کننده ی سیستم نیرو-لینک های کنترل محوری (PSS) در ثبات سیستم نیرو می شود، و اثر PSS2A بیشتر از Genetic PSS است. این همچنین تغییرات اولین دامنه ی جریان خطای میدان ناپایدار و جریان خطای آرمیچر گذرا را به همراه زاویه های فازی مختلف در زمانی که خطا در سیم پیچی های آرمیچر اتفاق می افتد نشان می دهد. نتایج شبیه سازی تحت  مدت زمانی مختلف خطا مشخص می کند که زمان رسیدن به حالت-ثابت بطور اساسی کاهش خواهد یافت اگر دامنه ی جریان خطای ناپایدار آرمیچر به کندی کاهش یابد. بعلاوه، این مقاله تغییرات حداکثر انحراف و زمان حالت-ثابت سرعت روتور به همراه طول مدت خطا را نشان می دهد. شبیه سازی درمورد خطایی که در موقعیت های مختلف مکانی اتفاق می افتد نیز در این سیستم نیروی ساده ی مستقل انجام شد، و معلوم شد که سطح ثبات ناپایدار سیستم درهنگامی که خطا قبل از ترانسفورماتور اتفاق بیافتد بیشتر از خطایی است که در پشت ترانسفورماتور روی می دهد.

کلمات کلیدی : القا ؛ PSS ، کنترل ؛ خطای اتصال-کوتاه سه-فاز ؛ جریان گذرای آرمیچر ؛ جریان گذرای میدان ؛ زمان خطا ؛ سرعت روتور.به منظور دریافت شبیه سازی Matlab به همراه ترجمه و گزارش کار از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام اطلاع دهید:


         

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

 

شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت  شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت 

 شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت  شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت

  شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت  شبیه سازی مقاله دینامیک سیستم های قدرت

شبیه سازی مقاله ژنراتور سنکرون تحت خطا شبیه سازی ژنراتور سنکرون تحت خطا شبیه سازی مقاله ژنراتور سنکرون تحت خطا

شبیه سازی دینامیکی ژنراتور سنکرون شبیه سازی دینامیکی ژنراتور سنکرون شبیه سازی دینامیکی ژنراتور سنکرون

دینامیک ژنراتور سنکرون با matlab دینامیک ژنراتور سنکرون با matlab دینامیک ژنراتور سنکرون با matlab

شبیه سازی مقاله دینامیک تحت خطا شبیه سازی مقاله دینامیک تحت خطا شبیه سازی مقاله دینامیک تحت خطا

شبیه سازی مقاله dynamic analysis of power system

شبیه سازی مقاله PSS  شبیه سازی مقاله PSS شبیه سازی مقاله PSS شبیه سازی مقاله PSS

شبیه سازی مقاله تثبیت کننده سیستم های قدرت شبیه سازی مقاله تثبیت کننده سیستم های قدرت

شبیه سازی مقاله تثبیت کننده سیستم های قدرت PSS شبیه سازی مقاله تثبیت کننده سیستم های قدرت PSS

شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss

شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss

شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss شبیه سازی مقاله بهبود پایداری دینامیک سیستم های قدرت pss

شبیه سازی مقاله Synchronous Motor شبیه سازی مقاله Synchronous Motor شبیه سازی مقاله Synchronous Motor

شبیه سازی ژنراتور سنکرون با matlab شبیه سازی ژنراتور سنکرون با matlab شبیه سازی ژنراتور سنکرون با matlab