شبیه سازی مقاله الزویر انرژی نو تبدیل انرژی بادی

شبیه سازی مقاله الزویر انرژی نو تبدیل انرژی بادی

شبیه سازی مقاله الزویر انرژی نو تبدیل توان تک مرحله‌ای AC-AC برای سیستم تبدیل انرژی بادی با matlab

شبیه سازی مقاله ELSEVIER Renewable Energy Single-stage AC–AC power conversion for WECS 

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدعنوان فارسی مقاله الزویر ۲۰۱۵ انرژی نو :

تبدیل توان تک مرحله‌ای AC-AC برای سیستم تبدیل انرژی بادی

عنوان انگلیسی مقاله ELSEVIER 2015 انرژی نو :

Single-stage AC–AC power conversion for WECSen43


تبدیل توان تک مرحله‌ای AC-AC برای سیستم تبدیل انرژی بادی

 

چکیده:

این مقاله یک تبدیل توان نوین تک مرحله‌ای AC-AC را به عنوان جایگزینی برای توپولوژی تبدیل توان چند مرحله‌ای AC-DC-AC بررسی می‌کند تا سیستم تبدیل انرژی بادی (WECS) به صورت یک سیستم بار پراکنده به شبکه متصل شود. یک مدل دینامیکی جامع AC-AC ارائه شده توسعه می‌یابد تا همۀ عملکردهای مبدل را پوشش دهد. یک الگوی جدید کلیدزنی زمانی و یک سازوکار کنترلی توصیف می‌شود تا توان ورودی فرکانس متغیرِ متناسب با توان بادی به یک توان خروجی فرکانس ثابت، برای یک سیستم بار پراکندۀ یک واحد منفرد، تبدیل شود. عملکردهای کنترلی مبدل به منظور کنترل توان‌های حقیقی و راکتیو تزریقی به سیستم بار پراکنده اتخاذ می‌شوند.

بر اساس شبیه‌سازی حوزۀ زمان انجام گرفته در محیط نرم‌افزار متلب، بررسی جامعی روی رفتار دینامیکی سیستم تولید توربین بادی با مبدل AC به AC ارائه شده و مبدل AC-DC-AC مرسوم صورت گرفت. نتیجۀ این بررسی آن است که یک مبدل AC-AC از لحاظ فنی یک گزینۀ مناسب برای اتصال یک توربین بادی به یک سیستم بار پراکنده و یا کاربردهای شبکۀ بهره‌برداری است. نمونۀ آزمایشگاهی مبدل ارائه شده در آزمایشگاه توسعه یافت که در آن ولتاژ ورودی فرکانس متغیر به ولتاژی با فرکانس خروجی ثابت تبدیل می‌شود. عملکرد این مبدل رضایت‌بخش توصیف شد.

کلیدواژه‌ها: مبدل AC-AC، ژنراتور سنکرون مغناطیس دائم، سیستم تبدیل انرژی بادی.به منظور دریافت شبیه سازی Matlab به همراه ترجمه و گزارش کار از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام اطلاع دهید:


         

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

download

شبیه سازی مقاله انرژی نو تبدیل انرژی بادی شبیه سازی مقاله انرژی نو تبدیل انرژی بادی شبیه سازی مقاله انرژی نو تبدیل انرژی بادی

شبیه سازی مقاله انرژی نو تبدیل انرژی بادی شبیه سازی مقاله انرژی نو تبدیل انرژی بادی شبیه سازی مقاله انرژی نو تبدیل انرژی بادی

شبیه سازی مقاله الزویر انرژی نو تبدیل انرژی بادی شبیه سازی مقاله الزویر انرژی نو تبدیل انرژی بادی

شبیه سازی مقاله الزویر انرژی نو تبدیل انرژی بادی شبیه سازی مقاله الزویر انرژی نو تبدیل انرژی بادی 

شبیه سازی dfig با متلب شبیه سازی dfig با متلب شبیه سازی dfig با متلب شبیه سازی dfig با متلب شبیه سازی dfig با متلب

شبیه سازی مقاله الزویر انرژی نو شبیه سازی مقاله الزویر انرژی نو شبیه سازی مقاله الزویر انرژی نو شبیه سازی مقاله الزویر انرژی نو

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی مقاله dfig با matlab شبیه سازی مقاله dfig با matlab شبیه سازی مقاله dfig با matlab شبیه سازی مقاله dfig با matlab

شبیه سازی مقاله dfig با متلب شبیه سازی مقاله dfig با متلب شبیه سازی مقاله dfig با متلب شبیه سازی مقاله dfig با متلب

شبیه سازی مقاله dfig شبیه سازی مقاله dfig شبیه سازی مقاله dfig شبیه سازی مقاله dfig 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو Fuel Cell

شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو Fuel Cell در متلب

شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو یک مدولار سلول سوختی ، مفهوم مدولار مبدل DC-DC برای کارایی بالا و افزایش قابلیت اطمینان با matlab

شبیه سازی مقاله IEEE TRANSACTIONS A Modular Fuel Cell, Modular DC–DC Converter Concept for High Performance and Enhanced Reliability 
 

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدعنوان فارسی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو :

یک مدولار سلول سوختی ، مفهوم مدولار مبدل DC-DC برای کارایی بالا و افزایش قابلیت اطمینان

عنوان انگلیسی مقاله IEEE TRANSACTIONS انرژی نو :

A Modular Fuel Cell, Modular DC–DC Converter Concept for High Performance and Enhanced Reliabilityen31


یک پیل سوختی مقیاسی، مفهوم مبدل DC-DC برای عملکرد بالا و افزایش قابلیت اطمینان

چکیده :

مجموع پیل سوختی ،خروجی DC با نوسان ۲:۱ در ولتاژ خروجی از بدون بار تا بار-کامل را تولید می کنند. ولتاژ خروجی هر پیل سوختی حدود ۰٫۴ V در بار کامل اسا، و چند تا از آنها بصورت سری ،جهت تشکیل این مجموع متصل شده اند. مثالی از مجموع پیل سوختی ۱۰۰ V از ۲۵۰ پیل سری تشکیل شده است که برای تولید ۳۰۰ V در حالت بار-کامل ، مجموع ۷۵۰ پیل سری لازم می باشد. از آنجایی که پیل های سوختی بصورت فعال سوخت را به الکتریسیته تبدیل می کنند، هر پیل به توزیع سوخت مناسب ، نمناکی ، همراه با ملزومات مدیریت آبی/دمایی نیاز دارد.  با این پیچیدگی های فزاینده، جمع بندی پیل های بیشتر بصورت سری، قابلیت اطمینان سیستم را کاهش می دهد. برای مثال، باوجود عملکرد بد/اشتباه پیل/پیل ها در یک مجموعه، حرارت غیر یکنواخت همراه با نوسانات ولتاژهای پیل ممکن است اتفاق بیافتد.

عملکرد مداوم تحت چنین شرایطی امکان پذیر نیست یا نیروی خروجی مجموع کلی بشدت محدود است. در این مقاله یک پیل سوختی مقیاسی که با مبدل مقیاسی DC-DC  نیرو رسانی می شود پیشنهاد شد. روش پیشنهادی به لحاظ الکتریکی مجموع پیل سوختی را به بخش های مختلفی تقسیم می کند، که هرکدام بوسیله ی مبدل DC-DC انرژی دهی می شوند.پیل سوختی مقیاسی پیشنهادی که با مبدل مقیاسی DC-DC  نیرو رسانی می شود، بسیاری از این نواقص را رفع می کند، که منجر به تحمل خطای سیستم می شود. یک مثال از طراحی مربوط به مجموع پیل سوختی سه-بخشی ۱۵۰-W و موقعیت مبدل DC-DC ارائه شده است. نتایج آزمایشات بدست آمده در مورد مجموع پیل سوختی ۱۵۰ W سه-بخشی تبادل پروتون غشا که با مبدل مقیاسی DC-DC  نیرو رسانی می شود، مورد بحث قرار گرفت.

کلمات کلیدی: مبدل های DC-DC ؛ پیل های سوختی ؛ تقویت نیرو ، نیروی تجدیدپذیر.به منظور دریافت شبیه سازی Matlab به همراه ترجمه و گزارش کار از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام اطلاع دهید:


         

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

download

شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو Fuel Cell شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو Fuel Cell

شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو Fuel Cell شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو Fuel Cell

شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو Fuel Cell شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو Fuel Cell

شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو پیل سوختی شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو پیل سوختی

شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو پیل سوختی شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو پیل سوختی

شبیه سازی Fuel Cell با متلب شبیه سازی Fuel Cell با متلب شبیه سازی Fuel Cell با متلب شبیه سازی Fuel Cell با متلب

شبیه سازی مقاله IEEE TRANSACTIONS انرژی نو شبیه سازی مقاله IEEE TRANSACTIONS انرژی نو 

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی مقاله پیل سوختی با matlab شبیه سازی مقاله پیل سوختی با matlab شبیه سازی مقاله پیل سوختی با matlab

شبیه سازی مقاله Fuel Cell با متلب شبیه سازی مقاله Fuel Cell با متلب شبیه سازی مقاله Fuel Cell با متلب 

شبیه سازی مقاله Fuel Cell شبیه سازی مقاله Fuel Cell شبیه سازی مقاله Fuel Cell شبیه سازی مقاله Fuel Cell

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی پیل سوختی با متلب شبیه سازی پیل سوختی با متلب شبیه سازی پیل سوختی با متلب

شبیه سازی مقاله پیل سوختی با متلب شبیه سازی مقاله پیل سوختی با متلب شبیه سازی مقاله پیل سوختی با متلب

شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی

شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی در متلب

شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو مدل دینامیکی سلول خورشیدی با ترکیب خازن و خصوصیات بایاس معکوس با matlab

شبیه سازی مقاله IEEE JOURNAL A Dynamic Photovoltaic Model Incorporating Capacitive and Reverse-Bias Characteristics 
 

برای بازگشت به صفحه نخست بر روی ho کلیک کنید

برای بازگشت به بخش بندی مقالات شبیه سازی شده برق قدرت بر روی broccolidry_list_flat-rounded-square-white-on-aqua_512x512 کلیک کنیدعنوان فارسی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو :

مدل دینامیکی سلول خورشیدی با ترکیب خازن و خصوصیات بایاس معکوس

عنوان انگلیسی مقاله IEEE JOURNAL انرژی نو :

A Dynamic Photovoltaic Model Incorporating Capacitive and Reverse-Bias Characteristicsen


مدل فتوولتائیک دینامیک شامل ویژگی ظرفیت خازنی و بایاس معکوس

چکیده:

سیستمهای فتوولتائیک (PV) معمولا فقط از نظر ویژگی های DC بایاس مستقیم مدل می شوند، همانطور که در مدل تک دیودی دیده می شود. هرچند این روش، منحنی I-V را تحت بایاس مستقیم ثابت به دقت مدل می کند، اما فاقد ویژگی های دینامیک و بایاس معکوس است. ویژگی های دینامیک، که در درجه اول شامل خازن موازی و اندوکتانس سری است، بر عملکرد دستگاه هنگامی که یک سلول PV یا رشته ای از آن در تعامل با مبدل سوئیچینگ باشد یا حالت گذرای ناگهانی را تجربه کند تاثیر زیادی دارد. ویژگی های بایاس معکوس اغلب نادیده گرفته میشوند زیرا اینطور فرض می شود که دستگاه های PV در منطقه بایاس معکوس به کار گرفته نخواهند شد.

با این حال، هنگامی که قدری سایه بر روی رشته ای از PV ها می افتد، سلول در سایه می تواند تبدیل به بایاس معکوس و نقطه داغ (hot spot) شده و به طور دائم باعث کاهش عملکرد سلول شود. برای بررسی کامل رفتار PV تحت نقاط داغ و عیوب مختلف دیگر، بایاس معکوس نیز باید مدل شود. در این مطالعه یک مدل جامع ریاضی برای PV بر اساس اجزای مدار ارائه شده است که بایاس مستقیم، بایاس معکوس، و ویژگی های دینامیک را در خود دارد. با استفاده از سه آزمون تجربی بر روی یک سلول PV در شرایط سایه، تمام پارامترهای مورد نیاز مدل تعیین می شود. این مدل در MATLAB SIMULINK اجرا و با دقت داده های اندازه گیری شده مدل گردید.

واژگان-خواص، مدل دینامیکی، سلول های فتوولتائیک، شکست معکوس، ابزار شبیه سازی.به منظور دریافت شبیه سازی Matlab به همراه ترجمه و گزارش کار از طریق ایمیل , پیامک , آیکون تماس با ما و یا از طریق تلگرام اطلاع دهید:


         

۰۹۳۶۳۳۱۶۱۰۶ :

: Ashkan_hoseini66@yahoo.com

:  Ashkanhoseini66@google.com

تماس با ما

   برای ارتباط از طریق تلگرام روی آیکون زیر کلیک کنید

download

شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی

شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی

شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی شبیه سازی مقاله IEEE ژورنال انرژی نو سلول خورشیدی

شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو سلول خورشیدی شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو سلول خورشیدی

شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو سلول خورشیدی شبیه سازی مقاله IEEE ترنزکشن انرژی نو سلول خورشیدی

شبیه سازی Photovoltaic با متلب شبیه سازی Photovoltaic با متلب شبیه سازی Photovoltaic با متلب شبیه سازی Photovoltaic با متلب

شبیه سازی مقاله IEEE TRANSACTIONS انرژی نو شبیه سازی مقاله IEEE TRANSACTIONS انرژی نو 

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی مقاله فتوولتائیک با matlab شبیه سازی مقاله فتوولتائیک با matlab شبیه سازی مقاله فتوولتائیک با matlab

شبیه سازی مقاله Photovoltaic با متلب شبیه سازی مقاله Photovoltaic با متلب شبیه سازی مقاله Photovoltaic با متلب 

شبیه سازی مقاله Photovoltaic شبیه سازی مقاله Photovoltaic شبیه سازی مقاله Photovoltaic شبیه سازی مقاله Photovoltaic

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو  شبیه سازی مقاله انرژی نو 

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy شبیه سازی Renewable Energy

شبیه سازی فتوولتائیک با متلب شبیه سازی فتوولتائیک با متلب شبیه سازی فتوولتائیک با متلب

شبیه سازی مقاله سلول خورشیدی با متلب شبیه سازی مقاله سلول خورشیدی با متلب شبیه سازی مقاله سلول خورشیدی با متلب